Burger King restorani ehitustööd suuremahulises alltöövõtu korras Tallinnas (vundamendid, fassaadid, montaažitööd, katus, rajatised)